top of page
Resume

Hakkımda

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünü yüksek onur derecesiyle tamamladım. Lisans eğitimimin bir döneminde Hollanda'da Tilburg Üniversitesi'nde eğitim aldım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimim süresinde stajyer psikolog olarak yüz yüze ve çevrimiçi bireysel psikoterapi seansları yürüttüm ve grup psikodestek çalışmalarında lider olarak bulundum. Yüksek lisans tezimde boşanma nedeniyle babasından ayrı büyümüş kadınların romantik ilişki deneyimleri üzerine çalıştım. İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek yetişkin psikoz servisinde, YDY Danışmanlık & Güzel Günler Polikliniği'nde ve Maya Vakfı'nda kurum stajlarımı tamamladım.

On yılı aşkın süredir çocuklara ve yetişkinlere hitap eden sivil toplum projelerinde yer alıyorum. UNICEF, Kuştepe Roman Sanat Evi, Mind and More Danışmanlık ve YÖRET Vakfı (Ebeveyn Olmanın ABC'si Projesi) gibi kurumlarda gönüllü psikolog ve psikodestek grup lideri olarak yer aldım. Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali'nde ön jüri üyeliği yaptım. Hollanda'da eğitim aldığım sürede Serve the City Tilburg ve UNICEF Studentteam'de mültecilere ve istismara uğramış kadınlara ve çocuklara yönelik projelerde gönüllülük faaliyetlerimi sürdürdüm. 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası Kahramanmaraş'ta ve İstanbul'da depremzede çocuk ve yetişkin bireylere bireysel ve grup psikodestek seansları sağladım.

 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) onaylı Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-IV) ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) uygulayıcısıyım. İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) tarafından düzenlenen Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri'ni (Ekim 2022-Mayıs 2023) tamamladım. Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nin iki yıl süren ''Rorschach, CAT ve TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi'' eğitiminin son aşamasındayım. Psikanalist Yavuz Erten tarafından verilen ''Dinamik Psikoterapide Teknik ve Pratik'' seminer dizisine (Ekim 2023-Haziran 2024) katılım göstermekteyim. Çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını yüz yüze ve çevrimiçi olarak sürdürmekteyim. Mesleki süpervizyon almakta ve kendi psikanaliz sürecime devam etmekteyim. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesiyim.

bottom of page